Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή  αν και μερικά  από αυτά μπορούν να μεταδοθούν και με άλλους τρόπους.

Τελευταία παρατηρείται μια αύξηση των κρουσμάτων των νοσημάτων αυτών και είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

Τα συχνώτερα απαντώμενα είναι

  • Κονδυλώματα( HPV)
  • Έρπης των γεννητικών οργάνων
  • Μυκητιάσεις
  • Ουρηθρίτιδα γονοκοκκική (Βλεννόροια) και μη γονοκοκκική (χλαμύδια μυκόπλασμα, τριχομονάδες )
  • Βαλανοποσθήτιδες
  • Κολπίτιδες – Μυκητιάσεις
  • Σύφιλη
  • HIV  (AIDS)
  • Ηπατίτιδες
  • Μολυσματική τέρμινθος