Θεραπεία Ραγάδων Κοιλιάς

Ανανέωση προσώπου με ενέσεις λίπους , νήματα & botox

Αναίμακτο lifting προσώπου με νήματα, botox

Αναίμακτη Ρινοπλαστική

Αφαίρεση σπίλου

 Διόρθωση Άνω Χείλους

Κύστη λοβίου ωτός

Αφαίρεση μεγάλου λιπώματος με αναρρόφηση

Θεραπεία ακμής και ουλων ακμής

 Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα πτερυγίου ωτός 

 Διακριτική διόγκωση χειλιών 

Χειρουργική αφαίρεση καρκινώματος στο υπονύχιο

Πριν και μετά την θεραπεία με υαλουρονικό & botox

Πριν και μετά την χειρουργική αφαίρεση
βασικοκυτταρικού καρκινώματος

Πριν και μετά την θεραπεία ροδόχροου ακμής

Πριν και μετά την θεραπεία μαύρων κύκλων

Πριν και μετά την θεραπεία καρκινωμάτων και
υπερκερατώσεων στο πρόσωπο

Πριν και μετά την ανανέωση του προσώπου με
ενέσεις λίπους και botox 

Πριν και μετά την χειρουργική αφαίρεση σπίλου

Πριν και μετά την χειρουργική αφαίρεση καρκινώματος στο πρόσωπο

Πριν και μετά την θεραπεία ακμής και ουλών ακμής

Πριν και μετά την χειρουργική αφαίρεση σπίλου στο πρόσωπο ( μάγουλο)

Ψωρίαση κατά πλάκας πριν και μετά από ένα μηνά θεραπείας

Ψωρίαση κατά πλάκας πριν και μετά από ένα μηνά θεραπείας

Πριν και μετά την αφαίρεση συριγγωμάτων